Bürolarımız

KISIM NO BÜRO ADI
Kısım : 1 Merkez Bürosu
Kısım : 2 Açık Ceza İnfaz Kurumları İşlemleri Bürosu
Kısım : 3 Eğitim Merkezleri ve Planlama Bürosu
Kısım : 4 İsteğe Bağlı ve Toplu Nakiller Bürosu
Kısım : 5 Bütçe Donatım Bürosu
Kısım : 6 İnşaat Emlak Bürosu
Kısım : 7 İstatistik Bürosu
Kısım : 8 Dava Bürosu
Kısım : 9 Yetişkin Eğitim Bürosu
Kısım : 10 Çocuk Eğitim ve İyileştirme Bürosu
Kısım : 11 Terör ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Bürosu
Kısım : 12 Bilgi İşlem Bürosu
Kısım : 13 Dosya Bürosu
Kısım : 14 Araştırma Geliştirme ve Proje Bürosu
Kısım : 15 Personel Emeklilik Bürosu
Kısım : 16 Yetişkin İyileştirme Bürosu
Kısım : 17 Dış İlişkiler Bürosu
Kısım : 18 Personel Sicil Bürosu
Kısım : 19 Gelen - Giden Evrak Bürosu
Kısım : 20 Yer Değiştirme Bürosu
Kısım : 21 İzleme Kurulları Bürosu
Kısım : 22 Disiplin Bürosu
Kısım : 23 İnsan Hakları Bürosu
Kısım : 24 İnfaz ve İyileştirme Şube Müdürülüğü
Kısım : 25 Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü
Kısım : 26 Koruma Kurulları ve Mağdur Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Kısım : 27 İç Güvenlik Bürosu
Kısım : 28 İşlemler Bürosu
Kısım : 29 Mevzuat Bürosu
Kısım : 30 Medya Takip Bürosu
Kısım : 31 Elektronik İzleme Bürosu
Kısım : 32 Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu
Kısım : 33 Sağlık İşlemleri Bürosu
Kısım : 34 Değerlendirme ve Planlama Şube Müdürlüğü
Kısım : 35 İdari İşler Bürosu
Kısım : 36 Şikâyet Bürosu
Kısım : 37 Proje Bürosu
Kısım : 38 Planlama ve İstihdam Bürosu
Kısım : 39 Kadro ve Terfi Bürosu
Kısım : 40 Dava Takip ve Harcırah Bürosu
Kısım : 41 İnsan Kaynakları Geliştirme Bürosu
Kısım : 42 Kurumsal İmaj Bürosu
Kısım : 43 Eğitim Teknolojileri Bürosu,
Kısım : 44 Ölçme ve Değerlendirme Bürosu
Kısım : 45 Akademik Çalışmalar Bürosu
Kısım : 46 Yayın İşleri Bürosu
Kısım : 47 Hassas Guruplar Bürosu
Kısım : 48 Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosu
Kısım : 49 Kurs ve Sınav İşlemleri Bürosu
Kısım : 50 Sosyal ve Manevi Etkinlikler Bürosu