MERKEZ BÜROSU

Görevleri;

- Hakim sınıfı ile diğer Genel Müdürlük personelinin izin ayrılış ve başlayış işleri, nöbet işlemleri, servis, bilet, şoför, sekreter ve hizmetlilerin çalıştırılmasına ilişkin işlemleri,

- Genel Müdürlükte geçici görevlendirme, geçici görevlendirilenlerin takibi, UYAP'a geçici görevlendirilenlerin bilgisinin işlemesi, diğer personel bürolarına geçici görevliler ile ilgili bilgi verilmesi, iş bölümü çalışmalarına dair işlemleri,

- Tv Programı Ve İl İçi Ziyaret Talepleri, Spor Müsabakalarına Katılma İzinlerine dair işlemler,

- Personel Daire Başkanlığının Görev Alanına Giren Seminer, Toplantı, Sempozyum, Gezi Gibi Organizasyonlara İlişkin İşlemler : Seminer Sempozyum gibi faaliyetlerde personelin görevlendirilmesi, görüş bildirilmesi veya büronun görev alanına giren konularda bilgilendirme amaçlı hazırlanan dokümanlara dair işlemleri,

- Üniversite veya herhangi bir Kamu Kuruluşunda Eğitim ve ders verme İşlemleri,

- Sosyal ve kültürel faaliyet ve etkinliklere ilişkin işlemler,

(Yukarıda sayılan işler Genel Müdürlük merkez teşkilatında görevlileri kapsamaktadır.)

- Büronun görev alanına giren; Bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri,

- Bürolar Arası Yazışmalar,

- Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.