ÇOCUK GÖZETİM EĞİTİM VE İYİLEŞTİRME BÜROSU

Görevleri;

A-Çocuklara Yönelik Yürütülen Eğitim ve İyileştirme Faaliyetlerini Planlamak, Programlamak, Geliştirmek, Takip Edip Yönlendirmek,
1-Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitimevlerinde bulunan çocuk hükümlü ve tutukluların sınav  girişleri için izin işlemlerini yürütmek,
2-Çocuk hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında açılan ve yürütülen iş meslek kursları, sportif- sosyal kültürel faaliyetler, kütüphane çalışmaları ile her düzeydeki eğitim çalışmalarına ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak,
3-Çocuk hükümlülerin kurum dışında gerçekleştirilecek olan tiyatro, konser, sergi, vb etkinliklere katılımına izin vermek,
4-Ceza infaz kurumlarında bulunan eğitim ve psiko-sosyal yardım servisinin faaliyetlerini planlamak, programlamak, yürütülmesini, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,
5-örgün eğitime devam ederken tutuklanan çocukların tutuklu kaldığı süre boyunca eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik gerekli yönlendirmeleri yapmak.

B-Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının Tanıtımı, İşleyişi ve Yürütülen Faaliyetler Hakkında Görsel ve Yazılı Basınla İşbirliği Yapmak
1-Ceza infaz kurumlarda yapılan eğitim ve iyileştirme faaliyetle ilgili olarak görsel ve yazılı basına röportaj ve çekim yapabilmeleri hususunda çocukların yüksek yararı ilkesi gözetilerek izin vermek.

C-Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarında Bulanan çocuklara Yönelik Planlanmış Bilimsel Araştırmalara İzin Vermek
1-çeşitli kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler tarafından ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çocuk hükümlü ve tutuklulara ilişkin yapılmak istenilen araştırma ve tez konularını inceleyerek sakıncalı olmayanlara izin vermek.

D-Gerekli Mevzuat çalışmaları Yürütmek
1-Günün gelişen şartları doğrultusunda Ceza İnfaz Kurumlarının ihtiyacına cevap verecek nitelikte mevzuat çalışmaları hazırlamak ya da bu çalışmalara görüş bildirmek.

E-Çocuk Ceza İnfaz Kurumlarının da çocuklara Yönelik Yürütülecek Olan Proje ve Programlar İçin Ulusal ve Uluslar arası Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği Yapmak
1-Ceza infaz kurumlarında çocukların eğitim ve iyileştirme çalışmalarına destek vermek amacıyla başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurum, kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
2-Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer alan hususların hayata geçirilebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde resmî, özel, gönüllü kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.
3-Çocuk ceza infaz kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim çalışmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği protokolleri düzenlemek.

F-Ceza İnfaz Kurumlarında Bulunan çocuklara Yönelik Ulusal ve Uluslar arası Projeler Geliştirmek ve Yürütmek

G- Kurumlarda bulunan çocuklara hizmet veren personele yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim modelleri geliştirmek ve uygulamak.(Psiko-Sosyal Destek ve Müdahale Programları/ Yönetici ve Personel Eğitim Programları)
1-Hizmet öncesi ve hizmet içi olarak verilen  personel eğitim programlarının takibi amacıyla eğitime katılmış olan personelin bulunduğu kurumları  ziyaret etmek.
2- Hizmet öncesi ve hizmet içi olarak verilen personel eğitim programlarına katılan personele ilişkin  istatistiki verileri oluşturmak

H-Diğer çalışmalar:

1-Bakanlıklar ve kurumlar arası çocuklarla ilgili olan seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek.
2-Sesleniş Gazetesinde yayınlanacak haber ve etkinliklerin seçimini yapmak.
3-Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak