TERÖR VE ÇIKAR AMAÇLI SUÇ ÖRGÜTLERİ BÜROSU

Görevleri;

- Terör Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 403/7-10'uncu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/1, 188/5'inci maddelerinden yargılanan veya hüküm alan hükümlü ve tutuklu olanlar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü ve hükümözlü olanların nakil, duruşma ve hastalık işlemleri ile sayım, arama ve vukuat raporları ile ilgi işlemleri yapmak,

- Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup hükümlü ve tutuklu olanların mevcutlarını almak bunlara ilişkin istatistikti bilgileri tutmak,

- Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin ceza infaz kurumlarındaki faaliyetleri hakkında, elde edilen bilgileri değerlendirmek, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak,

- Terör ve çıkar amaçlı suç örgütleri ile ilgili olarak güvenlik makamları ile iş birliği ve koordinasyonu sağlamak,

- Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin ceza infaz kurumlarında çıkartmış oldukları olaylarla ilgili (rehin alma, öldürme, yaralama, açlık grevi, ölüm orucu, firar, yangın, tabî ölüm, isyan v.b.) işlemleri yürütmek,

- Terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerinin ceza infaz kurumlarında eylem yapmalarının, örgütsel faaliyetlere devam etmelerinin, ceza infaz kurumlarının güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için gerekli tedbirleri almak,

- Terör Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 403/7-10'uncu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220/1, 188/5'inci maddelerinden yargılanan veya hüküm alan hükümlü ve tutuklu olanlar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü ve hükümözlü olanlarla ilgili müşahede ve güvenlik genelgelerini çıkarmak,

- Her hafta Bakanlık Makamına sunulmak üzere terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına göre dağılımına dair Haftalık Değerlendirme raporunu hazırlamak,

- Milletvekilleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernek üyeleri ile vatandaşların, terör ve çıkar amaçlı suç örgütlerine mensup hükümlü ve tutukluları ziyaret taleplerinin değerlendirilmesi,