BİLGİ İŞLEM BÜROSU

Görevleri;
-Genel Müdürlüğümüz Merkez büroları, Kontrolörler Kurulu Başkanlığı ve Ankara Personel Eğitim Merkezinde yürütülen işlerin aksamasını önlemek amacıyla donanımlarda meydana gelen arızaları süratle gidererek bilgisayarları işletimde tutamak.

-Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatının UYAP sistemine geçişlerini sağlamak amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

-Merkez Teşkilatımız personelinin Döküman Yönetim Sistemi (DYS) yetkilerini tayin etmek, UYAP ve DYS ile ilgili personeli bilgilendirmek ve meydana gelen sorunların giderilmesi için teknik destek sağlamak.

-Bürolarımızın kullanmasında zorunluluk duyulan bazı programların UYAP’a entegrasyonunun sağlanması için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak.

-Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasını geliştirmek ve sürekli güncellemek,

-Genel Müdürlük e-postasını takip ederek gelen e posta iletilerini ilgililerine göndermek.

-Taşra Teşkilatımızdaki kurumlarımızın internet sayfalarını denetlemek,

-UYAP üzerinde bulunan Rehberi güncellemek.

-Bürolarımızın sunum işlemleri ile kitap, kapak belgeve grafik tasarımlarını hazırlamak veya personele bu hususta teknik destek vermek.

-Genel Müdürlüğümüz ile Ceza İnfaz Kurumlarının Elektronik İmza Başvurularının takibini yapmak, Genel Müdürlüğümüz Merkez bürolarında görevli personelin e-imza kurulumlarını yaparak, kullanımı yönünde personeli bilgilendirmek,

-Merkez teşkilat, Ceza İnfaz Kurumları ileDenetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Şube Müdürlüklerinin donanım envanterini çıkarmak, ihtiyaçları belirlemek ve tespit edilen donanım eksikliklerini gidermek.