AR-GE MERKEZİ BÜROSU

Görevleri;

-  Ulusal ve uluslararası ceza infaz mevzuat ve uygulamalarını derlemek, toplamak ve hizmete sunmak,

- Uluslararası alandaki en iyi uygulama örneklerini ve yeni gelişmeleri takip etmek ve iç mevzuata aktarılması için gerekli çalışmaları yürütmek,

- Yöneticilerden veya uygulayıcılardan gelen ulusal veya uluslararası alandaki bilgi taleplerini karşılamak,

- Ulusal ve uluslararası projeler hazırlamak, bu projelerin takibini yapmak, projelerin yürütülmesi için gerekli hallerde diğer birimlerle koordinasyonu sağlamak,

- Türk cezaevi tarihini ve kültürünü yaşatacak olan bilgi, belge ve hatıra eşyaları araştırmak, toplamak ve arşivlemek,

- Cezaevi konulu, roman, şiir, hikaye, deneme, makale ve film gibi eser ve dokümanları toplamak,

- Cezaevleri alanında yazılmış olan tezleri üniversitelerden toplayarak uygulayıcıların hizmetine sunmak,

- Genel Müdürlüğümüz birimlerince planlanan faaliyetleri ve sonuçlarını rapor haline getirerek, Müsteşarlık Makamı ve Strateji Geliştirme Başkanlığına sunmaktır,