PERSONEL EMEKLİLİK BÜROSU

Görevleri;

- Mevcut yaptığı işler dışında emekli personele kimlik verilmesi ile ilgili çalışmalara dair işlemleri,

- Vefaat eden personelin kayıtlardan düşülmesi işlemleri,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

- Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri

- Bürolar Arası Yazışmalar,

- Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.