YETİŞKİN İYİLEŞTİRME BÜROSU

Görevleri;

- Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında yapılan psiko-sosyal çalışmalara ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak,

- Hükümlü ve tutukluların her türlü yardım taleplerini değerlendirmek ilgili yerlerle yazışma yapmak,

- Bakanlıklar ve kurumlar arası Hükümlü-Tutuklu rehabilitasyonu ile ilgili seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,

-Yetişkin İyileştirme Şubesi ile ilgili genelgeleri hazırlamak,

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde psiko-sosyal çalışmaların yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,

- Ceza infaz kurumlarında bulunan psiko-sosyal yardım servisinin faaliyetlerini planlamak, programlamak, yürütülmesini, geliştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,

- Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler tarafından ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara ilişkin yapılmak istenilen araştırma ve tez konularını inceleyerek sakıncalı olmayanlara izin vermek,

- Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası geçimlerini sağlayabilmek amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarca iş ve meslek eğitimi kurslarının açılması ve atölyelerin oluşturulması amacıyla kurumlara proje hazırlatmak ve takibini yapmak,