DIŞ İLİŞKİLER BÜROSU

Görevleri;

- Ceza infaz kurumlarımızda incelemelerde bulunacak yabancı heyetler ile Genel Müdürlüğümüz görevlileri tarafından yurtdışına yapılacak çalışma veya inceleme ziyaretlerini düzenlemek ve  koordine etmek,

- Ceza infaz kurumlarındaki uygulamalar nedeniyle Ülkemiz aleyhine AİHM nezdinde açılan davalarla ilgili gerekli araştırmaları yapmak, savunma yazılarını hazırlayarak,  takibini yapmak üzere Dışişleri Bakanlığına göndermek, bu davalarla ilgili düzenlenen dostane çözüm toplantılarına katılarak Genel Müdürlüğü temsil etmek,

- Cezaevleri alanında uluslararası düzeydeki seminer, toplantı, sempozyum ve konferanslara iştirak edilerek Genel Müdürlüğün temsil edilmesini sağlamak, konferans ve sempozyum düzenleyerek buradan elde edilen yararlı bilgileri değerlendirerek üst makamlara sunmak,

- Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitelerinin cezaevi ziyaretlerini koordine etmek, ziyaret raporlarını incelemek, tavsiye raporlarında yer alan insan hakları ile ilgili hususları üst makamlara arz etmek ve gereğini yapmak,

- Dışişleri Bakanlığının diğer ülkelerle yaptığı konsolosluk görüşmelerinde gerektiğinde Genel Müdürlüğü temsil etmek,

- Cezaevlerinde bulunan yabancı tutuklu ve hükümlülerin ziyaret rejiminin Konsolosluklar ve Dışişleri Bakanlığı ile koordine edilmesini ve yürütülmesini sağlamak,

- Diğer ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan gelen bilgi taleplerini karşılamak,

- Uluslararası insan hakları kuruluşlarının cezaevlerine ilişkin raporlarını incelemek ve üst makamlara bilgi sunarak gereğini yapmak,

- Genel müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.