SİCİL BÜROSU

Görevleri;

- Mevcut açık ve gizli sicil ile ilgili işlemleri,

- Mal beyanına ilişkin işlemler,

- Silah ruhsatı, zoralım silah talepleri, pasaport, sendika , adaletkart ve kimlik işlemleri, hizmet belgesi, askerlik borçlanması, görev belgesi taleplerine dair işlemleri,

- HİTAP işlemleri,

- Ödül, Başarı belgesi taleplerine ilişkin işlemleri,

- Personel hakkında kurumlardan gelen sicil bilgilerine dair yazı ve işlemleri,

- Personel özlük dosyasına ilişkin işlemlerin yürütülmesi, (dipolaması, fotoğrafı, talepleri vs. gibi)

-Kontrolör raporlarına ilişkin dosya işlemleri,

- İcra takiplerine ilişkin yazışmalar,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

- Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri,

- Bürolar Arası Yazışmalar,

- Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Hususi Pasaport Talep Formu (çalisan,yeşil) (Bilgisayar ortamında doldurulup, tek sayfada arkalı önlü çıkarılacaktır. )