GELEN-GİDEN EVRAK BÜROSU

Görevleri;

- Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla gelen evrakların açılması taranması ve bunların tekrar birleştirilerek ilgili kısımlara gönderilmesi.

- Genel Müdürlüğümüze elden gelen ve Tetkik Hâkim tarafından havalesi yapılan evrakların taranarak ilgili bürolara gönderilmesi.

- Bakanlığımızın ek binalarından Genel Müdürlüğümüzü ilgilendiren evrakların zimmet karşılığı alınması ve ilgili bürolara gönderilmesi.

- Uyap ekranına Savcılıklardan gelen evrakların incelenip eklerine bakılarak ilgili bürolara gönderilmesi.

- Gelen Evrak Bürosuna fiziki olarak gelen evrakların nöbetçi memur tarafından zimmet karşılığı alınması

- Fiziki olarak gelip taranan evrakların Bakanlık kaydı yapılarak ilgili bürolara gönderilmesi.

- Genel Müdürlüğümüze savcılıklardan gelen ve bürolara dağıtımı yapılan Evraklardan bürolarca iade edilen veya ne gibi işlem yapılacağına karar verilemeyen evrakların araştırılarak ilgili birimine gönderilmesi.

- Savcılıklardan Genel Müdürlüğümüze gelen evraklardan okunamayan, eki olmayan ve Genel Müdürlüğümüzü ilgilendirmeyen evrakların geldiği yere iade edilmesi.

- Genel Müdürlüğe bağlı bütün kısımlardan fiziksel olarak gidecek evrakları zimmet karşılığında teslim almak.  

- Zimmet karşılığında teslim alınan evraklardan kurum içi gitmesi gerekenler ayrılarak zimmet defteri ile ilgili birimlere gönderilir. Genel Müdürlüğümüz dışındaki kurumlara gitmesi gereken veya fiziksel olarak ekleri bulunan evraklar zarflayarak tartılıp PTT’nin belirlediği fiyat etiketleri yapıştırılıp acili yetine göre taahhütlü, iadeli taahhütlü, kargo, kurye veya adi posta şeklinde fiyatlandırılarak barkot makinesinden geçirilerek ikişer suret fişler düzenlenip zimmet karşılığında postaya verilmek üzere PTT’ ye teslim edilir.

- Kısımlarca yazılıp silinmesinden sonra otomatik numara almayan bazı evrakların Giden Evrak bürosu ekranına düşmesi nedeniyle bunların kaydedilerek ilgili yerlere uyap sistemi üzerinden gönderilmesini sağlamak.

- Postaya verilen ancak birçok nedenle (adreste bulunmayan, adres değişikliği  v.b.) adresine ulaşmayarak tekrar iade gelen evraklar PTT’ye verilen zimmet fişlerinden düşülerek ilgili kısımlara iadesini sağlamak.