YER DEĞİŞTİRME BÜROSU

Görevleri;

- Kararname çalışmalarına ilişkin işlemler,

- Mahkeme Kararı İle Naklen Atama işlemleri,

- İsteğe Bağlı Naklen Atama işlemleri,

- Aile Birliğinin Sağlanması Amacıyla Naklen Atama işlemleri,

- Sağlık Mazereti Nedeniyle Naklen Atama işlemleri,

- Can Güvenliği Nedeniyle Naklen Atama işlemleri,

- Hizmet Gereği Olarak Naklen Atama işlemleri,

- Geçici Görevlendirme işlemleri,

- Ceza İnfaz Kurumunun Kapatılması Nedeniyle Naklen Atama işlemleri,

- Komisyoniçi Naklen Atama işlemleri,

- Ceza İnfaz Kurumlarından Dsm Müdürlüklerine Görevlendirme Ve Naklen Atama işlemleri,

- Re'sen Atama işlemleri,

- Başka Kuruma Naklen Atama işlemleri,

- Başka Kurumda Geçici Görevlendirilme işlemleri,

- Askerlik Tecil İşlemleri

- Nakti tazminat taleplerine ilişkin işlemler,

- Disiplin cezalarına ilişkin gönderilen evraka dair işlemler,

- Sağlık Bakanlığı gibi eşi bizim personelimiz olan kişiler hakkında tayin olup olamayacaklarına ilişkin gönderilen görüş yazılarına ilişkin işlemler,

- Tv Programı Ve İl İçi Ziyaret Talepleri, Spor Müsabakalarına Katılma İzinlerine ilişkin işlemler,

- Üniversite veya herhangi bir Kamu Kuruluşunda Eğitim ve ders verme işlemleri,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

- Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine dair işlemleri,

- Bürolar Arası Yazışmalar : Genel müdürlüğümüz içerisinde diğer birimlerin görüş talepleri, bilgi talepleri veya diğer taleplerine ilişkin yapılan yazışmalara ilişkin işlemleri,

- Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.