DİSİPLİN BÜROSU

Görevleri;

- Verilen disiplin cezalarına karşı yapılan itirazlara ilişkin evrakı düzenleyip, Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kuruluna intikal ettirmek,

- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile Devlet memurluğundan çıkarma cezasına ilişkin Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulundan görüş alınmak üzere Bakanlık onayı hazırlamak,

- Bakanlık disiplin kurullarından gelen görüşler doğrultusunda disiplin kararı hazırlamak.