İNSAN HAKLARI BÜROSU

Görevleri;

- Ceza infaz kurumlarında insan hakları ihlallerinin meydana gelmemesi için gerekli her türlü araştırmayı yapmak ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması için ilgili birimleri bilgilendirmek,

- İnsan hakları alanında, bilgi derleme, mevzuatı ve standartları takip, çalışma ve gelişmeleri izleme ve iyi uygulama örneklerini elde etme gibi faaliyetlerle, insan haklarına saygılı infaz uygulamaları açısından yeni gelişmeleri tespit etmek, önermek ve hayata geçirmek,

- Ceza infaz kurumları merkez veya taşra teşkilatında görev yapan personel ile tutuklu ve hükümlüler ya da  bunların yasal temsilcileri ve yakınları, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Dilekçe Komisyonu, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, sivil toplum örgütleri  tarafından dile getirilen insan hakları ihlallerine ilişkin araştırmaları yürüterek tespitlerini ilgili birimlere sunmak, insan hakkı ihlaline sebep olanlar hakkında ilgili birimler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak ve sonucuna göre ilgilileri bilgilendirmek,

- İnsan Hakları alanında ulusal ve uluslararası işbirliğine önem vererek, seminer, sempozyum, konferans vb. gibi faaliyetleri organize etmek ve eğitim amaçlı yayınların hazırlanmasına katkıda bulunmak,

- İnsan hakları ihlallerine ilişkin iddialar ile sonuçlarına ait istatistiklerin tutulmasını sağlamak,

- Ceza infaz kurumları personelini insan hakları konusunda eğitmek için kurs, seminer, sempozyum vb. eğitsel faaliyetlerde bulunmak.