ÇOCUK HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri;

- Müdürlüklerin çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yünelik hizmetlerde genel amaç ve politikalar çerçevesinde düzenli ve verimli çalışmalarını sağlamak

- Denetimli serbestlik hizmetlerini geliştirmek, çocuk hükümlülerin yeniden suç işlemesinin ünlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek amacına yünelik çalışmalar yapmak

- Müdürlüklerce hazırlanan yıllık iş programları ve projeleri ile çalışma raporlarını Genel Müdürlüğe sunmak; Genel Müdürlükçe yayınlanacak yıllık faaliyet raporunu hazırlamak

- Müdürlüklerin çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yünelik hizmetlerde yünetim, denetim ve güzetim gürevlerini yürütmek

- Müdürlüklerin çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yünelik çalışmaları ile ilgili her türlü karar ve işlemi yürütmek

- Gürev alanına giren konular ile ilgili bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun gürülen günüllü gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yaparak çocuklara yünelik ortak projeler ile çalışmaların yürütülmesini ve takibini yapmak

- Gürev alanına giren kanun ve düzenleyici işlemlerdeki ihtiyaçlara ilişkin inceleme ve araştırma yaparak Genel Müdürlüğe üneride bulunmak, bu konuda gerekli tasarıları hazırlamak

- Çocuk şüpheli, sanık ve hükümlülere yünelik hizmetler konusunda personel eğitim materyallerinin oluşturulmasını sağlamak

- Toplum için tehlike hâli taşıyanlara üzel dikkat güsterilmesini sağlamak ve bunlara üzgü iyileştirme tedbirlerini geliştirmek

- Gürev alanına giren konularda çocuklara üzel dikkat güsterilmesini, üzellikle uyuşturucu, uyarıcı veya bu etkiyi doğuran her türlü madde kullanma ve aile içi şiddet süz konusu olduğunda, koruyucu ve tedavi edici yüntemlerin üzenle uygulanmasını sağlamak

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen çocukların takibini yaparak, eğitim, barınma ve psiko-sosyal yardım gibi hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak

- Kanunlarla verilen diğer gürevleri yapmak.