TEDAVİ NEDENİYLE NAKİLLER BÜROSU

Görevleri;

5275 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasına istinaden yüksek güvenlikli veya bir bölümü yüksek güvenlikli kurum olarak sınıflandırılmış kapalı ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli bölümünde barındırılan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların hasta sevk ve nakil işlemleri,

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumları dışındaki kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların (Mülga 765 sayılı TCK'un 403/7 ve 10 ile 5237 sayılı TCK'nun 188/5 ve 220/1 maddelerine muhalefet suçundan hükümlü, hükümözlü ve tutuklular ile haklarında uygulanan Kanun maddelerine bakılmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü ve hükümözlü olanlar hariç) tedavi işlemleri ya da hastalık nedeniyle resen veya kendi istekleri doğrultusunda diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,