İŞLEMLER BÜROSU

Görevleri;

- B üro çalışanlarının görev dağılımını yapmak,

- Genel Müdürlükte görevli tüm hakimlerin ilgili yazışmalarını yapmak,

- Genel Müdürlük Makamı adına ilgili birimlerden bilgi ve belge talep etmek,

- İşleyişin aksamadan yürümesini temin etmek,

- Genel Müdürlükte görevli tüm personelin dosyasını tutup, tüm yazışmalarını (izin, bilet vs.) yapmak,

- Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmeleri ile geçici görevlendirme onaylarını almak,

- Hafta sonu ve diğer nöbetlerini düzenlemek,

- Personelin izin ve rapor bilgilerini Uyap'a işleyerek ilgili birimlere bildirmek,

- Bakanlık ve dış kurumdan gelen toplantı ve temsilci taleplerine dair ilgili yazışmaları yapmak,

- Bakanlık birimleri ile koordinasyon halinde olup, istenilen bilgi, belge ve listeleri hazırlayarak (güncel telefon numaraları, sivil savunma, servis listeleri vs.) gerekli yazışmaları yapmak.