ELEKTRONİK İZLEMEDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Görevleri;

- Elektronik kelepçe ile denetim ve takibi yapılacak şüpheli, sanık ve hükümlülerin bilgilerini ilgili denetimli serbestlik müdürlüğü ile iletişime geçerek temin edilmesini sağlamak,

- İzlenecek yükümlüler ile ilgili bilgilerin sağlıklı bir şekilde sisteme girilmesini sağlamak,

- Yükümlülerin aktif izlenmesi amacıyla vardiya grupları oluşturmak,

- İzleme Merkezinde çalışan personelin denetimini yapmak,

- İzleme Merkezinde çalışan personelin izin, rapor vb. işlerini takip etmek,

- Kişilere takılacak olan kelepçe ve diğer aletlerin teminini sağlamak,

- Sistem ile ilgili gelişen problemlerde ilgili birimle ya da kişi ile iletişime geçmek,

- İzlenen kişiler ile ilgili gerektiğinde ilgili denetimli serbestlik müdürlüğü ile yazışmalar yapmak,

- Elektronik kelepçe ile ilgili personel eğitimini planlamak,

- Elektronik izleme sistemi ile ilgili projenin takibini yapmak,

- Başbakanlık Bilgi Edinme Merkezi (BİMER) ve Bilgi Edinme Kanunu gereğince kişi ve kurumlardan gelen elektronik kelepçe ile ilgili talepleri cevaplandırmak,

- Başkanlığımız görev alanına giren TBMM milletvekilleri tarafından gönderilen elektronik izleme ile ilgili soru önergelerini cevaplandırmak,

- Talep edilmesi durumunda Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü tarafından gönderilen tutuklu, hükümlü ve yakınlarının elektronik kelepçe ile ilgili taleplerine ilişkin verilen cevaplar hakkında Özel Kaleme bilgi vermek,

- Genel Müdürlük makamı tarafından, Daire Başkanlığımız Elektronik İzleme Bürosu ile ilgili konularda talep edilen bilgi notlarının ve sunumların hazırlanması,

-Elektronik izleme sistemi ile ilgili Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ilgili yazışmaları yapmak,

-Elektronik kelepçe uygulamasından yararlanmak isteyen ya da uygulama hakkında bilgi almak isteyen hükümlü, hüküm özlü ve tutukluların, bunların aile ve yakınlarının taleplerine ilişkin dilekçelere cevap vermek,