Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu

Görevleri;

- Başbakanlık İletişim Merkezinden (BİMER) alınan başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlandırılarak ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz ilgili Büroları ile Savcılıklara gönderilmesi, bürolardan iade edilen başvuruların yeniden değerlendirilmesi.

- Başvurunun hangi büroya, hangi tarihte gönderildiği ile başvuruyla ilgili yapılan tüm işlemleri Başbakanlık İletişim Merkezi ekranlarına işlenmesi. 

- Başbakanlık İletişim Merkezinden (BİMER) alınan başvuruların, bürolardan gelen sonuçlarının toplanması ve kayıtlarının tutulması.

- 4982 sayılı Bilgi Edinme başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılarak ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz ilgili Bürolarına gönderilmesi.

- 4982 sayılı Bilgi Edinme başvurularında yer alan konunun, birden fazla büronun görev alanı kapsamına girmesi halinde; bilginin ilgili tüm bürolardan toplanarak, başvuru sahibine cevap verilmesi.

- 4982 sayılı Bilgi Edinme başvurularının bürolardan gelen sonuçlarının toplanması, sonuçlanması geciken başvuruları takibinin yapılması.