PLANLAMA VE İSDİHTAM BÜROSU

Görevleri;

1- Personel İhtiyacının Tespitine ilişkin işlemler,

2- Açıktan Atama İzni Ve Buna İlişkin Görüşmelere dair işlemler,

3- Verilen Kadroların Taşra Teşkilatında İhtiyaca Göre Kurumlara Dağıtım Çalışmalarına ilişkin işlemler,

4-Sınav İlanı Ve Sekreterya İşlemleri,

5- Güvenlik Soruşturması İşlemleri,

6- Öğrenciliğe Geçici Ve Kesin Kabul İşlemleri,

7- Eğitimi Biten Öğrencilerinin Atama İşlemleri,

8- Sözleşmeli Personel Yerleştirme İşlemleri,

9- Açıktan Ve Aday Olarak Atama İşlemleri,

10- Açıktan Yeniden Atama İşlemleri,

11- Shçek Atama İşlemleri,

12- Engelli Personel Atama İşlemleri,

13- Terör Mağduru Ve Şehit Yakınları İçin Atama İşlemleri,

14- Özelleştirme Ataması (4/C),

15- Özelleştirme Ataması,

16- Mahkeme Kararı İle Açıktan Atama,

17- İş Talepleri,

18- Personel İhtiyaç Talepleri,

19- Başka Kurumdan Naklen Atama,

20- Görevde Yükselme Unvan Değişikliği Sınavı,

21- Görevde Yükselme Suretiyle Atama,

22- Unvan Değişikliği Suretiyle Atama,

23- Vekaleten Atama İşlemleri,

24- Norm Kadro, İş Analizi çalışmaları, Merkezi atama yazılımı çalışmalarına dair işlemleri,

25- Faaliyet Raporları (aylık , yıllık vs..aylık dolu boş işlemleri),

26- Personelin Sayısal Dağılımına İlişkin İstatistikler,

27- Sicil Numarası Alma İşlemleri,

28- Ek Ders Karşılığı Kurum Dışından Görevlendirme İşlemleri,

29- Müstafi Onay işlemleri,

30- Göreve Son Verme İşlemleri,

31- Devlet Memurluğundan Çıkarma İşlemleri,

32- İstifa Onay işlemleri,

33- Sözleşme Fesih Onay işlemleri,

34- Vefaat eden personele ilişkin yardım kampanyası işlemleri,

35- Vukuat raporlarına ilişkin (personel) işlemler,

36-Asli görevine ilaveten şoför olarak görevlendirme işlemleri,

37- Kurum Birinci Müdürünün yokluğunda İkinci Müdürlere verilen vekalet işlemleri,

38- Mesai Sonrası Çalışma Taleplerine dair işlemler,

39-Açıktan atama, vekaleten, unvan değişikliği ve görevde yükselme suretiyle yapılan atama sonucu göreve başlama ve ayrılış tarihlerinin UYAP sistemine işlenmesi işlemleri,

40- Dış güvenlik hizmetlerinin devrine ilişkin işlemler,

41- Fiili hizmet süresi zammına ilişkin işlemler,

42- Sosyal imaj sorununa ilişkin başvurulara dair işlemler,

43- İş güvenliği uzmanı görevlendirilme ve görevlendirme taleplerine ilişkin işlemler,

44- Açıktan atama yönüyle yoksun kalınan özlük haklarına ilişkin işlemler,

45- Mevzuat Değişikliğine İlişkin Yazışmalar ve işlemler,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

46- Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine dair işlemleri

47- Bürolar Arası Yazışmalar,

48- Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.