KADRO VE TERFİ BÜROSU

Görevleri;

- İzin işlemleri (fazla çalışma izin talepleri de dahil)

- Personel Kadro Tespitine ilişkin işlemler,

- Kadro Atama işlemleri,

- Kadro Aktarma işlemleri,

- Kadro Dönüşümü işlemleri,

- Terfi İşlemleri,

- İntibak İşlemleri,

- Asli Memurluğa Alınma İşlemleri,

- Kadro Tahsisi İşlemleri,

- Vekaleten Atanan Personele Kadro Aktarma Ve Bloke İşlemleri,

- Memuriyet dışındaki hizmetlerin sgk dan tespitine ilişkin işlemler,

- Muhasebe Sertifikası İşlemleri,

- Sözleşmeli personelin kadroya atama işlemleri,

(Yukarıda sayılan işler Bakanlık ve Komisyon atamalı personelin tamamını kapsamaktadır.)

- Büronun görev alanına giren; bilgi edinme başvuruları, bimer başvuruları, cimer başvuruları, kamu denetçiliği aracılığı ile gelen başvurular, özel kalem aracılığı ile gelen başvurular, genel müdürlük mail adreslerine gelen başvurular, soru önergelerine cevap vermek, istatistiki bilgileri tutmak, yapılan iş ve işlemlere ait dosyaları tutmak, düzenlemek arşiv işlemlerinin yapılması ile takibine ilişkin işlemleri

- Bürolar Arası Yazışmalar,

- Verilen diğer görevleri yerine getirmektir.