İSTEĞE BAĞLI VE TOPLU NAKİLLER BÜROSU

Görevleri;

-Tutukevi olarak sınıflandırılan ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü ve hükümözlülerin diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,

-Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların istekleri doğrultusunda diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,

-Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların ceza süreleri veya salıverilme tarihleri itibariyle ya da kapasite doluluğu nedeniyle resen diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,

-Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların eğitim ve öğretim nedeniyle diğer kapalı ceza infaz kurumlarına nakilleri,

-Mevzuata ilişkin Genelge ya da genel yazıların hazırlanması,

-Özel günler, dinî ya da resmî bayramlarda verilen açık ziyaret günlerinin belirlenmesi ve teşkilata duyurulması,  

-Yabancı uyruklu adlî hükümlü, hükümözlü ve tutukluların kapalı ceza infaz kurumları arasındaki nakil işlemleri,

-Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarının iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlülerin nakil işlemleri,