Kontrolörler Kurulu Yazı İşleri Bürosu

Görevleri;

a) Kontrolörlerden gelen rapor, fezleke ve soruşturma belgelerini ilgili merciilere göndermek üzere izlemekle,

b) Çalışma ve hakediş belgelerinin zamanında gönderilmesini izlemek ve tahakkuka ilişkin işlemleri yapmakla,

c) Büro işlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamakla,

d) Genel Müdür ve Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.