Akademik Çalışmalar Bürosu

Görevleri;

a) Hizmet içi eğitimlerin geliştirilmesi ile ilgili üniversiteler, uzmanlar, kamu ve özel kuruluşlar ve Genel Müdürlüğün eğitim birimleri ile işbirliği yaparak, her türlü araştırmaları yapmak/yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,

b) Eğitim alanında meydana gelen yeni gelişmeleri takip etmek, öğrenme ve öğretme süreçlerindeki gelişmeler ışığında teknoloji destekli eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesini sağlamak,

c) Eğitim modellerinin incelenmesi, eleştirilmesi, geliştirilmesi için akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışmalara ilişkin materyal hazırlamak,

d) Enstitü ve İnfaz Güvenlik Hizmetleri Programına ilişkin üniversiteler ile işbirliği yapmak,

e) İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programları ve Adalet Bölümü lise öğrencilerinin staj taleplerini değerlendirmek,

f) Personel eğitimi ile ilgili konularda akademik araştırmalar yapmak,

g) Personel eğitimi ile ilgili bilimsel araştırmaları ve tez çalışmalarını değerlendirmek ve yapılan çalışmaların arşivini tutmak,

h) Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.