Yayın İşleri Bürosu

Görevleri;

a) Sesleniş Gazetesi ve Değer Dergisi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,

b) Personel Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ihtiyaç duyulan süreli, süresiz her türlü yayını hazırlamak veya bu yayınların hazırlanmasına destek olmak ve benzeri görevleri yürütmek,

c) Personel Eğitim Bürosu bünyesinde açılan diğer bürolardan ve eğitim merkezlerinden gelen 3 aylık faaliyet raporlarını kitaplaştırmak ve Genel Müdürlüğe sunmak,

e) Büro görev alanına giren yazışma işlerinin takibini yapmak.