Hassas Guruplar Bürosu

Görevleri;

  1. Çocuk ve genç hükümlüler hariç, ceza infaz kurumlarında bulunan; kadınlar, anneleri ile kalan 0-6  yaş arası çocuklar, 65 yaş üstü kişiler, engelliler, terör suçlarından bulunanlar, LGBTİ’ler ve ruhsal hastalığı nedeniyle R tipi ceza infaz kurumlarında veya diğer kurumların rehabilitasyon bölümlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler hakkında psiko-sosyal açıdan her türlü genel ve özel iyileştirme iş ve işlemlerini yapmak,
  2. Hassas gruplara yönelik projeler ve müdahale programlarının geliştirilmesi, işleyişinin takip edilmesi ve uygulanabilirliğinin denetlenmesi konusunda çalışmalar yürütmek,
  3. Radikalleşmenin önlenmesi ve terör tutuklu-hükümlülerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  4. Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,
  5. Büronun görev alanına giren konularda psiko-sosyal çalışmaların yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek,
  6. Büronun görev alanına giren konularda Bakanlıklar ve kurumlar arası seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek,
  7. Büronun görev alanına giren konularda mevzuat çalışması yapmak, genelgeleri hazırlamak,
  8. Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
  9. Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,
  10. Büronun görev alanına giren konularda ceza infaz kurumlarına yapılmak istenen ziyaret taleplerini değerlendirmek.