Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosu

Görevleri;

1.Eğitim ve İyileştirme Dairesinin daha etkili ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yeni stratejiler ve politikalar üretmek,

2.Çeşitli kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler tarafından ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara ilişkin yapılmak istenilen bilimsel araştırma taleplerini inceleyerek sakıncalı olmayanlara izin vermek,

3.Ceza infaz kurumlarının psiko-sosyal yardım servisi ile eğitim ve öğretim servisinde yapılmak istenen staj taleplerini değerlendirerek gerekli yazışmaları yapmak,

4.Yetişkin ile çocuk hükümlü ve tutukluların ödüllendirilmesine ilişkin sistemin etkinliğinin artırılması çalışmaları yapmak ve iyileştirmeye yönelik teşvik edici uygulamaları geliştirmek,

5.Hükümlü ve tutukluların iyileştirilmesini destekleyici, kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı radyo, televizyon ve sinema yayınlarından faydalandırılmalarına yönelik çalışmalar geliştirmek,

6.Ceza infaz kurumlarında yapılan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası görsel ve yazılı basının röportaj ve çekim yapabilmeleri hususunda taleplerini değerlendirmek, yazılı görsel ve sosyal medyada Genel Müdürlüğümüz eğitim ve iyileştirme çalışmalarının olumlu yansımaları konusunda çalışmalar yürütmek,

7.Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Daire Başkanlığımız görev alanına giren projelerin interaktif takibini yapmak,

8.Eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile kurumsal imajımıza katkı sağlayacak çalışmalar geliştirmek, bu kapsamda sempozyum, kongre, çalıştaylar düzenlemek, 

9.Ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilen başta BİSİS ve buna bağlı programlara ait (ARDEF ve Müdahale Programları) eğitim ve iyileştirme araçlarının etkililiğini değerlendirmek,

10.Bürolar tarafından incelenen denetim raporlarına ilişkin stratejiler geliştirmek,

11.Bürolar tarafından ceza infaz kurumlarından eğitim ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin toplanan yıllık istatistikleri analiz etmek.