Kurs ve Sınav İşlemleri Bürosu

Görevleri;

1.Hükümlü ve tutukluların salıverilme sonrası geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarca iş ve meslek eğitimi kurslarının açılmasını ve projelerin oluşturulmasını desteklemek, buna ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak,

2.Ceza infaz kurumlarında bulunan yetişkin hükümlü ve tutukluların sınav ve kurs işlemlerini yürütmek, (Yetişkin 1. kademe okuma-yazma, 2. kademe eğitimi başarı kursu, AİO, AÖL, AÖF, YKS, vb. ile ilgili sınavlar ve hazırlık kursları)

3.Tutukluların ya da devam zorunluluğu olmayan bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı hükümlülerin (ara, yıl sonu, bütünleme, vb.) sınavlara ve doğrudan öğretime yönelik faaliyetlerini yürütmek,

4.Hükümlü ve tutukluların sınav ve eğitim sebebiyle başka kurumlara geçici nakil işlemlerini yürütmek,

5.Kurum ve kuruluşlarla, kurs ve sınav işlemleriyle ilgili mevzuat düzenlemelerine katılmak,

6.Kurum ve kuruluşlarla, kurs ve sınav işlemleriyle ilgili protokoller düzenlemek,

7.Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,

8.Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,

9.Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak.