BÜTÇE ÖDENEK VE DONATIM BÜROSU

Görevleri;

- Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatına ait bütçesini hazırlamak ve takibini yapmak.

- Genel Müdürlüğümüz kadrosu merkez teşkilatında bulunan personelin maaş, fazla çalışma ücretleri, geçici ve sürekli görev yolluğu harcırahı ve tedavi giderlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

- Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının kırtasiye, demirbaş vb. gibi ihtiyaçlarını karşılamak,

- Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının telefon aboneliği ve kullanım ücretlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

- Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin ödenek ihtiyacını tespit ederek bunların dağıtımını yapmak,

- Genel Bütçeye ait ödenekle sağlanamayan işler ile Genel Bütçeye ait ödeneğin yeterli olmadığı hallerde ihtiyaç duyulan ödeneğin sağlanması hususunda lüzumlu ödeneğin İşyurtları Yüksek Kurulundan sağlanarak sarfını yapmak,

- Ceza infaz kurumlari ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin;Güvenlik sistemlerine ait X-Ray ( Paket Bavul arama ) cihazi, metale duyarli kapi dedektörü, metale duyarli el dedektörleri taleplerini degerlendirerek, gerekli görüldügü durumlarda ödenek tahsislerini yapmak,

- İnfaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarının resmi kıyafetleri ile diğer personelin giyecek yardımı ihtiyacını karşılamak ve bununla ilgili olarak her yıl uygulamaya ilişkin genel yazıyı hazırlamak,

- Ceza infaz kurumlarının ihtiyacı bulunan ve işyurtlarında imalatı yapılan masa, sandalye, hükümlü eşya dolabı, ranza, yatak, nevresim takımı, battaniye ile bir kısım demirbaş malzemenin alımı ile bunların tahsislerini yapmak,

- Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin araç ihtiyaçlarını Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden satın alınması yoluyla karşılamak,

- Gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze İşyurtları Yüksek Kurulunca tahsis edilen ödeneklerle ihale ve satın alma işlemlerini yapmak,

- Ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin basılı evrak taleplerini karşılamak.

- Gerektiğinde ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların yanlarında bulundurabilecekleri eşyalar ile yemek, barınma, ısınma gibi konulardaki şikayet başvurularını ve ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personelin mali konularda yaptıkları başvurularını değerlendirerek cevaplamak.

- 01/01/2006 tarihli ve 47 No.lu Ceza İnfaz Kurumlarına Gönderilen ödeneklerin Kullanımı, Diğer Hükümler Hakkındaki Genelge'nin hibe talepleri başlıklı 9'uncu maddesi doğrultusunda hibenin kabul işlemlerini yapmak.

-Ceza infaz kurumlari ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personelin ise gidis ve gelislerini saglamak amaciyla; personel servisi ve toplu tasima araçlarinda geçerli bilet taleplerini degerlendirerek,gerekli görüldügü durumlarda ödenek tahsislerini genel bütçe veya isyurtlari bütçesinden saglamak,

-Ceza infaz kurumlarinda bulunan güvenlik sistemlerinin yillik bakim onarimlari ile ilgili gerekli ödenegini tesbit ederek, ödenek tahsislerini genel bütçe veya isyurtlari kurumu bütçesinden saglamak,