Sosyal ve Manevi Etkinlikler Bürosu

Görevleri;

1.Ceza infaz kurumlarında sosyal-kültürel, sportif ve manevi içerikli çalışmaların yürütülmesini teşvik  ve koordine etmek, bu konularda projeler, eğitimler ve çalıştaylar düzenlemek ve başta bakanlıklar olmak üzere  resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile gerekli olduğu durumlarda  iş birliği ve  protokoller düzenlemek,

2.Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında organize edilen sosyal-kültürel, sportif ve manevi içerikli çalışmalara ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak.

3.Manevi rehberlik uygulamalarının takibi ile cezaevi vaizliği hizmetlerinin daha etkin uygulanmasını sağlamak,  

4.Gönüllü kişi ve kuruluşların kurumlarda yapmak istedikleri ve Bakanlıktan izin alınmasını gerektiren etkinliklere dair her türlü iş ve işlemleri takip etmek,

5.Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kurumlarda yapmayı düşündükleri faaliyetlere ilişkin işlemlerin takibini yapmak,

6.Denetim Raporlarını incelemek ve Büronun görev alanına giren ve dikkat çeken hususları Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,

7.Büronun görev alanına giren hususlara ilişkin proje önerileri hazırlayarak Eğitim ve İyileştirme Stratejileri Bürosuna göndermek,

8.Büronun görev alanına giren hükümlü ve tutuklu dilekçeleri, soru önergeleri, CİMER, görüş taleplerine ilişkin yazışmaları yapmak,

9.Büronun görev alanına giren konularda mevzuat çalışması yapmak, genelgeleri hazırlamak.