İSTATİSTİK BÜROSU

Görevleri;

-Her haftanın ilk günü ve her ayın son günü ceza infaz kurumları mevcut raporunu hazırladıktan sonra bu raporu Genel Müdürlüğümüz yöneticilerine ve ilgili birimlere sunmak. Ayrıca kurum mevcutları raporunu MGK Genel sekreterliğine her ay düzenli olarak bildirmek.

-Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarının doluluk oranlarına ilişkin raporu günlük olarak hazırlayıp Genel Müdürlüğümüz yöneticilerine ve ilgili birimlere sunmak.

-Yasalarda yapılan değişikliklerin ceza infaz kurumları mevcuduna yansımalarını takip etmek.

-Bilgi işlem Dairesi Başkanlığından her ayın ilk günü alınan bilgiler kullanılarak kurumda bulunan tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlülerin suç profillerini hazırlayıp Genel Müdürlüğümüz yöneticilerine ve ilgili birimlere sunmak.

-Asayiş ve Terör Şubesi ile ceza infaz kurumlarından gelen vukuat bilgilerini veri tabanı şeklinde tutmak ve istenildiğinde ilgili birimlere vermek,

-Ceza infaz kurumlarında bulunan basın mensuplarına veya basın mensubu olduğunu iddia eden kişilere ait bilgiler istenildiği takdirde, UYAP veri ağından bu bilgileri alarak ilgili birimlere iletmek.

-Ceza infaz kurumlarında bulunan yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklulara ait kimlik bilgilerini UYAP veri ağından alarak ilgili birimlere iletmek.

-Tutulan istatistikî bilgileri Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bilgi almak isteyen kişilere,  Resmi İstatistik Programı gereğince sadece hizmete özel olmak şartıyla vermek.

-ABD İnsan Hakları Raporu,  Avrupa Konseyi Yıllık Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, AB Komisyonu İlerleme Raporu gibi uluslararası çalışmalardaki ilgili bölümlere ilişkin verileri temin etmek ve hazırlamak. 

-Bakanlık ve Genel Müdürlük bünyesindeki diğer birimlerin yürüttükleri çalışmalarda ihtiyaç duyulan veri, rapor ve grafikleri hazırlayarak ilgili birimlere sunmak.