DAVA BÜROSU

Görevleri;

- Bakanlığımız aleyhine idari yargı mercilerinde açılan davalardan Ceza ve Tevkifevleri  Genel Müdürlüğünü ilgilendirenleri takip etmek, 

- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün idari işlemlerinden veya idari eylemlerinden dolayı zarara uğradığını iddia ederek tazminat talebinde bulunanların bu konudaki taleplerini değerlendirmek,