YETİŞKİN EĞİTİM BÜROSU

Görevleri;

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan yetişkin hükümlü ve tutukluların sınav ve kurs işlemlerini yürütmek.(Okuma-yazma, yetişkinler 11.kademe eğitimi, AİO, AÖL, AÖF,ÖSS vb.)

- Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında açılan iş, meslek eğitimi, sosyal-kültürel faaliyetler, kütüphane çalışmaları ile her düzeydeki eğitim çalışmalarına ilişkin yıllık istatistikleri oluşturmak.

- Yetişkin hükümlü ve tutuklular için ceza infaz kurumlarında düzenlenecek etkinlikler için basın izni vermek.

-Hükümlü ve tutukluların tahliye sonrası geçimlerini sağlayabilmek amacıyla, çeşitli kurum ve kuruluşlarca iş ve meslek eğitimi kurslarının açılmasını sağlamak.

-Hükümlü ve tutukluların ruh ve beden sağlıklarının korunması amacıyla çeşitli spor etkinliklerinin düzenlenmesini sağlamak, kapalı cezaevlerinde koğuşlar arasında yürütülen bu karşılaşmaları, açık ceza infaz kurumlarında kurumlar arası spor turnuvalarına katılma şeklinde yürütmek.

- Tutukluların ya da devam zorunluluğu olmayan bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı hükümlülerin (ara, yılsonu ve bütünleme) sınavlara katılmalarını sağlamak gibi doğrudan öğretime yönelik faaliyetleri yürütmek.

- Eğitim-öğretimle ilgili genelgeleri hazırlamak.

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde eğitim teknolojilerine yönelik sistemlerin yaygınlaştırılmasına çalışmak, eğitici, öğretici CD, film ve video kasetlerinin temini için Millî Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

- Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili kanun tasarılarında ikinci kademe eğitimi ile ilgili konularda görüş bildirmek.

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde eğitim-öğretim çalışmalarının yürütülmesi ve geliştirilmesi hususlarında, başta bakanlıklar olmak üzere toplumun resmî ve özel çeşitli kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapmak ve yardım sağlamak, gerekli olduğu durumlarda bu kurumlarla iş birliği protokolleri düzenlemek.

- Bakanlıklar ve kurumlar arası hükümlü-tutuklu eğitimi ile ilgili seminer, toplantı ve çalışmalara Adalet Bakanlığını temsilen katılmak, bu çalışmalarda öngörülen hususları Bakanlığa iletmek ve verilen görevleri yerine getirmek.

- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kitaplık ve kütüphanelerin kurulması, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi görevlerini yerine getirmek, kitaplık ve kütüphanelere alınacak kitapları kontrol etmek, bağış veya satın alma yoluyla kitap ve dergi temin etmek, temin edilen kitap ve dergilerin kurumlara dağıtılmasını organize etmek.

- Sesleniş Gazetesinde yayınlanacak haber ve etkinliklerin seçimini yapmak.