CEZA İNFAZ KURUMLARI GENEL BİLGİ

Ülkemizde 05/10/2018 tarihi itibariyle,
286 kapalı ceza infaz kurumu,
74
müstakil açık ceza infaz kurumu,
4 çocuk eğitimevi,
10 kadın kapalı,
7 kadın Açık,
7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu
olmak üzere toplam 388 ceza infaz kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 213,186  Kişiliktir.  Ceza infaz kurumu ve tutukevi sayısının, işletim maliyetlerinin  düşürülmesi,  hizmette kalite, çağdaş infaz anlayışı doğrultusunda hızla azaltılması gerekmektedir.

Bu amaçla uluslararası normlara uymayan ve fiziki şartları ve kapasiteleri itibariyle eğitim ve iyileştirmenin kısıtlı yapıldığı ya da hiç yapılamadığı küçük ilçe ceza infaz kurumlarından; 2006 yılında 20, 2007 yılında 51, 2008 yılında 16, 2009 yılında 22, 2010 yılında 6, 2011 yılında 3, 2012 yılında 8, 2013 yılında 21, 2014 yılında 22, 2015 yılında 15, 2016 yılında 13, 2017 yılında 10 adet, 2018 yılında 6 adet olmak üzere  toplam 213 ilçe ceza infaz kurumu kapatılmıştır.

Aynı zamanda çağdaş anlayışa uygun yeni ceza infaz kurumlarının yapılması zorunluluk arz etmektedir.

Yukarıda belirtilen Açıklamalar doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce 01 Mayıs 2006 yılından bu yana yürütülen çalışmalar çerçevesinde;

Sağlıklı, güvenlikli, mekanik, elektronik donanımlı ve rehabilitasyon işlemlerine elverişli yeni ceza infaz kurumu projeleri geliştirilerek metropol kentler Öncelikli olmak üzere;

2006 yılında 7 adet, 
2007 yılında 8 adet,
2008 yılında 13 adet,
2009 yılında 8 adet ,
2010 yılında 7 adet,
2011 yılında 2 adet,
2012 yılında 14 adet,
2013 yılında 10 adet,
2014 yılında 14 adet ,
2015 yılında 18 adet,
2016 yılında 38 adet
2017 yılında 12 adet,
2018 yılında 10 adet olmak üzere toplam 161 adet yeni ceza infaz kurumu açılarak 138.320 kişilik kapasite,
2010 yılında 5 adet,
2011 yılında 7 adet,
2012 yılında 9 adet,
2013 yılında 6 adet,
2014 yılında 5 adet,
2015 yılında 2 adet olmak üzere toplam 34 adet ceza infaz kurumuna ek bina ve ek açık  yapılmak suretiyle  9.492 kişilik kapasite olmak üzere toplam 140.686 kapasiteli yeni ceza infaz kurumu ve ek bina ve ek açık yapımları tamamlanarak hizmete alınmıştır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 18.maddesi uyarınca akıl hastalığı dışında ruhsal rahatsızlıkları bulunan hükümlüler için Adana, Elazığ, Manisa ve Samsun E-Tipi ceza infaz kurumlarında oluşturulan üniteler faaliyete geçirilmiştir. İstanbul /Metris R Tipi Kapalı  (158 kişi kapasiteli) ve Menemen R Tipi  Kapalı  (156 kişi kapasiteli) sağlık ünitesi hizmete alınarak faaliyete geçirilmiştir. Ceza İnfaz Kurumu yapımlarında mutlaka personel lojmanını da düşünülmektedir. Ankara Ceza İnfaz Kurumu Kampusünde 340, Silivri'de 500, Maltepe'de 140, Kocaeli'de 260, İzmir'de 520 adet, Tekirdağ'da 200, Elazığ'da 240, Tarsus'da 100, Kayseri'de 480, Samsun'da 140, Denizli'de 100, Hatay'da 160  adet, Diyarbakır’da 200 lojman inşaatı tamamlanmıştır.