DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 34131527-01-929-280/12841 20.01.2015
Konu : Maddî yardım toplanması

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Görevi başındayken kalp krizi nedeniyle vefat eden Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü (36549) İrfan KARADAŞ'a maddi destek için 01.01.2015-01.04.2015 tarihleri arasında üç ay süreyle yardım toplama amacıyla ülke genelinde, 5253 Sayılı Dernekler Kanununun 3'üncü maddesinin (g) bendi ile, 2860 Sayılı Yardım Toplama Kanununun 7'nci maddesi doğrultusunda, Antalya Valiliğinin 18.12.2014 tarih ve 17377392-477.01.05.01-30935 sayılı Oluru ile yardım toplanmasına izin verildiği anlaşıldığından, söz konusu yardım kampanyasının başlatılması hususundaki bildirimin Yargı Mevzuatı Bülteni aracılığıyla tüm Teşkilâta duyurulmasına dair 16.01.2015 tarihli Olur sureti ekte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin merkez ve mülhakatınızda görevli tüm personele duyurulmasını rica ederim.

 

 


Yılmaz ÇİFTCİ
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

 

Banka Şubesi : Vakıflar Bankası Akdeniz Sanayi Sitesi Şubesi / Antalya

IBAN Numarası: TR95 0001 5001 5800 7303 0078 55