DUYURU

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

SINAVINA İLİŞKİN EK DUYURU

09.01.2015 tarihli ilânın;

  • Başvuru bölümünün A/2-a,b,c,d,e ve f bentlerinde sayılan hizmet süreleri hesaplanırken; varsa özel sektörde geçen hizmetlerin dikkate alınabilmesi için söz konusu hizmetlerin ilânda belirtilen unvanlarda geçmiş olması gerekmektedir. (Örnek: öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, mühendis, tabip, diş tabibi vb.)
  • Sınav Konuları bölümünün Alan Bilgisi Konuları başlığının 1’inci maddesinde belirtilen İkinci Müdürlük Sınavı ile 3’üncü maddesinde sayılan İdare Memurluğu Sınavı için soru hazırlanacak konulara 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu eklenmiştir.
  • Sınav Konuları bölümünün Alan Bilgisi Konuları başlığının 1’inci maddesinde sayılan İkinci Müdürlük Sınavı ile 3’üncü maddesinde sayılan İdare Memurluğu Sınavına katılacaklar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun İşyurtları’nda çalıştırılan hükümlü ve tutuklulara sigorta yaptırılmasına ilişkin hükümlerinden sorumlu olacaklardır.
  • Sınav Konuları bölümünün Alan Bilgisi Konuları başlığının 4’üncü maddesinde sayılan Şeflik Sınavına katılacaklar 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun denetimli serbestlik altında bulunan hükümlülerin sigorta yaptırılmasına ilişkin hükümlerinden sorumlu olacaklardır.
  • Sınav konuları bölümünün A/4’üncü Maddesinin son bendinde sayılan Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği’nin adı sehven Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği olarak yazılmıştır.
  • Sınav Konuları bölümünün Alan Bilgisi Konuları başlığının 6’ncı maddesinde sayılan infaz ve koruma başmemurluğu sınavına katılacaklara, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndan soru sorulmayacaktır.

İlânen duyrulur.