DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

 


Ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde 4734 sayılı yasanın 22/d Doğrudan Temin usulü ile yapılan satın almalarda; izlenecek yol ve hazırlanacak evraklar konusunda yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla, hazırlanan örnek evrak ekte sunulmuştur.

EK:
1. Doğrudan Temin Örnek Evrakı (7 sayfa).