DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

İLAN

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan 110 ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 45 denetimli serbestlik müdür yardımcısı, 100 idare memuru, 25 şef, 25 sayman ve 250 infaz ve koruma başmemuru ile 50 öğretmen kadrosu için yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılmak için;

  • Ceza infaz kurumu ikinci müdürü kadrosuna 225,
  • Denetimli serbestlik müdür yardımcısı kadrosuna 167,
  • İdare memuru kadrosuna 1.451,
  • Şef kadrosuna 556,
  • Sayman kadrosuna 525,
  • İnfaz ve koruma başmemuru kadrosuna 1.065,
  • Öğretmen kadrosuna 1.112,

Aday başvuru yapmıştır.

Sınav giriş belgeleri 02 Mart 2015 pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar giriş belgesine vesikalık fotoğraf yapıştırarak 02 Mart - 06 Mart 2015 tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.

Sınav 08 Mart 2015 Pazar günü saat 10.00'da Ankara ilinde yapılacak olup sınav yerleri giriş belgelerinde belirtilecektir.

Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış fotoğraflı sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde vatandaşlık numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarını da yanında bulunduracaklardır.

Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alamayanlar başarısız sayılacaklardır. Ceza infaz kurumu ikinci müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu için ayrıca sözlü sınavda da başarılı olmak şartı aranacaktır. Başarı puanı, ceza infaz kurumu ikinci müdürlüğü, denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ve idare memurluğu kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.

Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınacak olup, görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

Duyurulan kadrolardan; atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.

Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İlanen duyurulur.