DUYURU

GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan 110 ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 45 denetimli serbestlik müdür yardımcısı, 100 idare memuru, 25 şef, 25 sayman ve 250 infaz ve koruma başmemuru ile 50 öğretmen kadrosu için 08 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılacak adayların, sınav giriş belgeleri 02 Mart 2015 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilmiştir.

Ancak 02 Mart 2015 tarihinde saat 15:00’ten önce alınan belgelerde sistemden kaynaklı hata olduğu anlaşıldığından, ilgililerin sınav giriş belgelerini yenilemeleri,

Adayların sınava gireceği okulların tamamı Yenimahalle İlçesi sınırlarında yer almakta olup, sınava gireceği okul ile adresleri kontrol ederek okulların isim benzerliğinden dolayı hataya düşmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri,

Ayrıca adayların sınav için yapacakları ulaşım ve konaklama giderlerinin kendileri tarafından karşılanması gerekmekte olup, ilgililerin gidiş-geliş yol süresi kadar idari izinli sayılmaları, varsa nöbetlerinin sınav takvimine göre düzenlenerek sınava katılımlarının sağlanması,

Gerekmektedir.

İlanen duyurulur.