DUYURU

08.03.2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV SORULARINA YAPILAN İTİRAZ SONUÇLARI

 

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatı personeline yönelik 08.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sorularına yapılan itirazların Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesi sonucu;

  • Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcılığı (Grup – 2):

İtiraz edilen sorulardan A Kitapçığı 11 ( B Kitapçığı 18)’inci sorunun cevabı “B” şıkkı olarak düzeltilmiştir.

  • İdare Memurluğu (Grup – 3):

İtiraz edilen sorulardan A Kitapçığı 4 (B Kitapçığı 13)’üncü soru iptal edilmiştir.

  • Şeflik (Grup – 4):

İtiraz edilen sorulardan A Kitapçığı 26 (B Kitapçığı 33)’üncü sorunun cevabı “D” şıkkı olarak düzeltilmiş; A Kitapçığı 10 ve 24 (B Kitapçığı 17 ve 31)’inci soruları iptal edilmiştir.

  • Öğretmenlik (Grup – 7):

İtiraz edilen sorulardan A Kitapçığı 2 ve 8 (B Kitapçığı 11 ve 17)’nci soruları iptal edilmiştir.

Yukarıda düzeltilen/iptal edilen sorular dışında itiraz edilen sorularda herhangi bir hata tespit edilmediğinden itirazda bulunanların başvurularının reddedildiği bildirilmiştir.