DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 33887084-010.07-1742/60151 10/04/2015
Konu : İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimi
.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, üç ayrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 02/03/2015 ve devam eden tarihlerde yapılan sözlü sınav ve mülâkat sonuçlarına göre başarılı olan ve infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği başvuru şartlarını taşıdıkları tespit edilen adayların hizmet öncesi eğitimleri, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde (Erzurum), 20 Nisan-18 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Buna göre;
1- Eğitim Merkezine Geçici Kayıt İşlemleri;
Ek-1 sayılı listede adı soyadı, bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının geçici kayıtlarını, 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde (Erzurum), şahsen yaptırmaları gerekmektedir.
2- Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar;
a) Adayların kayıtlarını şahsen yaptırmaları gerekmektedir.
b) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf (2 adet) ile nüfus cüzdanı fotokopisini (3 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
c) Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerin, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte ödeyeceklerine dair ek-2 'de yer alan Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi alınacağından, öğrenci adayları, kayıt için iki kefil ile birlikte müracaat edeceklerdir. (Her kefile ait 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
d) Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi'ni bulundukları yerde notere onaylatan adayların, ayrıca kefil ile birlikte gelmelerine gerek yoktur.
e) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezine (Erzurum) iki kefil ile birlikte müracaat etmeyi düşünen infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının, evli kefil seçmeleri halinde zor durumda kalmamaları için; mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, eşlerden birinin diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabileceklerine dair, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Kanun'un 584.maddesini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
g) Kesin kayıtlar, sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Uygun sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecektir.
3- Eğitim Merkezlerinde Hizmet Öncesi Eğitime Başlama;
Eğitim Merkezlerinde kayıtlarını yaptıran ve geçici öğrenciliğe kabul edilen Ek-1 sayılı listede yer alan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, hizmet öncesi eğitimin başlangıç tarihi olan 20 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da, kayıtlarını yaptırdıkları Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde (Erzurum) hazır bulunacaklardır.
4- Eğitime Başlayan Adayların Uyum, Teorik ve Uygulamalı Eğitimde Dikkat Edecekleri Hususlar;
Ek-1 sayılı listede yer alan ve 20 Nisan 2015 Pazartesi günü eğitime başlayan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, 20 Nisan- 10 Temmuz 2015 tarihleri arasında, uyum ve teorik eğitimlerini kayıt yaptırdıkları eğitim merkezinde tamamlayacaklardır. 13-24 Temmuz 2015 tarihleri arasında yarıyıl izinlerini kullandıktan sonra 27 Temmuz-18 Eylül 2015 tarihleri arasında uygulamalı eğitimlerini daha sonra kendilerine bildirilen ceza infaz kurumunda devam edeceklerdir.
Bilgi edinilmesi ile yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini rica ederim.

Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
EKLER:
Ek-1,(Erzurum Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(4 Sayfa)
Ek-2, "Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi" (1 Sayfa)
Örnek Doldurulmuş “Ek-8 Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi” (1 sayfa)
Eğitim Merkezi Adresleri ve İletişim :

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi,
Tortum Yolu üzeri Sağlık Meslek Lisesi Yanı,(25050) ERZURUM,
Tel : 0442 242 50 65