DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


1) Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına ataması yapılacak 110 ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 45 denetimli serbestlik müdür yardımcısı, 100 idare memuru kadrosu için, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre 08 Mart 2015 tarihinde yapılan yazılı sınav sonucu başarılı olarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara dair sözlü sınav tarihlerini gösterir listeler ektedir.

2) Sözlü sınav ATGV Ankara Hakimevi (Tavuskuşu Sokak No:18 Dikmen, Çankaya/ANKARA) Televizyon Salonunda yapılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların belirtilen tarihte ve saatte belirtilen adreste bulunmaları gerekmektedir.

3) Sözlü sınav;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

4) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken resimli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

DUYURULUR

 

EK-1   : İdare memurluğu sözlü sınavına katılacaklara dair liste

EK-2   : İkinci müdürlük sözlü sınavına katılacaklara dair liste

EK-3   : DSM müdür yardımcılığı sözlü sınavına katılacaklara dair liste