DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

08.03.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şeflik ve saymanlık görevde yükselme sınavı ile öğretmenlik unvan değişikliği sınavı sonucuna göre 05.08.2015 tarihli Olurla naklen ve terfien atanan personele dair liste ektedir.

 

DUYURULUR

 

EK-1   : Görevde yükselme ve unvan değişikliği atama listesi