DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 61447256-903.02-E.7530/143301 14.09.2015
Konu : Çifteler kadın açık ceza infaz kurumu için
personel atama planlaması

.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


Çifteler Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun statüsünün Çifteler Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu olarak değiştirilmesi nedeniyle anılan kurumun bayan infaz ve koruma memuru ihtiyacının karşılanması amacıyla taşra atamalı personelin Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22'nci maddesi kapsamında komisyonlar arası naklen atanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda istekli olan ve aşağıda belirtilen şartları taşıyan bayan infaz ve koruma memurlarının talepleri ile birlikte ekte gönderilen EK-A formunun excel formatında doldurularak en geç 18 Eylül 2015 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde UYAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Anılan kuruma ihtiyaçtan fazla talep olması halinde, talepte bulunanların görev yaptığı yer ceza infaz kurumlarının personel ihtiyacı göz önüne alınarak başvuruları değerlendirilecektir.

1-Komisyonlar arası naklen atanma için başvuru şartları:

a) 15 Eylül 2015 tarihi itibariyle görev yapılan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının yetki alanı içerisinde 2 yıllık hizmet süresini doldurmuş olmak (hizmet gereği atananlarda 3 veya 8 yıl),

b) Son görev yerindeki eylemi ile ilgili olarak, son iki yıl içerisinde uyarma veya kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak (hizmet gereği atananlarda uyarma cezası dışında ceza almamış olmak).

c) Sözleşmeli personelin başvuru hakkı bulunmamaktadır.

3-Başvuru ve değerlendirme takvimi:

a) 14-17 Eylül 2015; başvuruların alınması,

b) 18 Eylül 2015; komisyonlarca başvuruların değerlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe gönderilmesi,

Bilgi edinilmesini, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizde bulunan bayan infaz ve koruma memurlarına tebliğini rica ederim.

 

Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
EKİ:  
Personel İnceleme Formu (1 Sayfa)