DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden

 

1) Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatına ataması yapılacak 110 ikinci müdür, 45 denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve 100 idare memuru kadrosu için, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı ve sözlü sınav sonucuna göre başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların tercih edebilecekleri münhal yerlere dair listeler ektedir.

2) Atamalar adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır.

3) Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan; “tercihlerim dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara re’sen atanacak, “tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyenler ise atanmaktan feragat etmiş sayılacaklardır.

4) İkinci müdür ve denetimli serbestlik müdür yardımcılığı kadrosuna atanacakların, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi gereğince, bölge esasına göre atamaya tâbi olduklarından, nüfusu bir milyonu aşan yerler hariç olmak üzere, kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az onbeş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il veya ilçe ile ilçenin bağlı olduğu il ve ilçelerine atanamayacağından, tercihlerini buna göre yapmaları gerekmektedir. Anılan yönetmelik hükmüne uygun düşmeyen tercihler yok kabul edilecek olup; tercih listesindeki diğer tercihlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

5) Tercih yapacak tüm adayların ek’te örneği bulunan tercih dilekçelerini imzalayarak UYAP üzerinden en geç 20/11/2015 tarihinde mesai bitimine kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

6) Ataması yapılan adayların söz konusu atamalarına dair onaylar görev yaptıkları kurumlara gönderilecektir. 

 

DUYURULUR

EKLER:
1. Ceza infaz kurumu ikinci müdürlüğüne atama yapılacak yerler,
2. Denetimli serbestlik müdür yardımcılığına atama yapılacak yerler,
3. İdare memurluğuna atama yapılacak yerler,
4. Tercih dilekçesi.