DUYURU

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 33887084-010.07-E.4897/180084 03.12.2015
Konu : İnfaz ve Koruma Memurluğu Öğrenciliği Hizmet Öncesi Eğitimi
 
.................................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
 

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, otuz yedi ayrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 05 Ekim 2015 ve devam eden tarihlerde yapılan sınav sonunda sözlü ve mülâkat sonuçlarına göre başarılı olan ve infaz ve koruma memurluğu öğrenciliği başvuru şartlarını taşıdıkları tespit edilen adayların hizmet öncesi eğitimleri, Ankara, Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer (İstanbul), Hüseyin Turgut (Erzurum), Kahramanmaraş ve Hasan Erbil (Denizli) eğitim merkezlerinde; 14 Aralık 2015-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında beş grup halinde ve 28 Aralık 2015-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında beş grup halinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre;
1- Eğitim Merkezine Geçici Kayıt İşlemleri

a) Ek-1 ve Ek-2 sayılı listede adı soyadı, bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının geçici kayıtlarını, 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde,

b) Ek-3 ve Ek-4 sayılı listede adı soyadı, bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının geçici kayıtlarını, 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezinde (İstanbul),

c) Ek-5 ve Ek-6 sayılı listede adı soyadı, bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının geçici kayıtlarını, 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezinde (Erzurum),

d) Ek-7 ve Ek-8 sayılı listede adı soyadı, bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının geçici kayıtlarını, 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezinde,

e) Ek-9 ve Ek-10 sayılı listede adı soyadı, bağlı bulunduğu komisyon ve eğitim merkezi yazılı olan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının geçici kayıtlarını, 07-11 Aralık 2015 tarihleri arasında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezinde (Denizli),

şahsen yaptırmaları gerekmektedir.

2- Kayıt İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

a) Adayların kayıtlarını şahsen yaptırmaları gerekmektedir.

b) Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf (4 adet) ile nüfus cüzdanı fotokopisini (3 adet) yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

c) Başarısızlıkları veya sağlık durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, mecburi hizmet süresini tamamlamadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenlerin, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderler iki katı fazlasıyla birlikte ödeyeceklerine dair ek-11 'de yer alan Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi alınacağından, öğrenci adayları, kayıt için iki kefil ile birlikte müracaat edeceklerdir. (Her kefile ait 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

d) Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi'ni bulundukları yerde notere onaylatan adayların, ayrıca kefil ile birlikte gelmelerine gerek yoktur.

e) Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerine iki kefil ile birlikte müracaat etmeyi düşünen infaz ve koruma memurluğu öğrenci adaylarının, evli kefil seçmeleri halinde zor durumda kalmamaları için; mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, eşlerden birinin diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabileceklerine dair, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı Kanun'un 584.maddesini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

g) Kesin kayıtlar, sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmasından sonra yapılacaktır. Uygun sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecektir.

3- Eğitim Merkezlerinde Hizmet Öncesi Eğitime Başlama

a) Eğitim Merkezlerinde kayıtlarını yaptıran ve geçici öğrenciliğe kabul edilen Ek-1, Ek-3, Ek-5, Ek-7 ve Ek-9 sayılı listede yer alan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, hizmet öncesi eğitimin başlangıç tarihi olan 14 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da, kayıtlarını yaptırdıkları ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezinde hazır bulunacaklardır.

b) Eğitim Merkezlerinde kayıtlarını yaptıran ve geçici öğrenciliğe kabul edilen Ek-2, Ek-4, Ek-6, Ek-8 ve Ek-10 sayılı listede yer alan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, hizmet öncesi eğitimin başlangıç tarihi olan 28 Aralık 2015 Pazartesi günü saat 09.00’da, kayıtlarını yaptırdıkları ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezinde hazır bulunacaklardır.

4- Eğitime Başlayan Adayların Uyum, Teorik ve Uygulamalı Eğitimde Dikkat Edecekleri Hususlar

a) Ek-1, Ek-3, Ek-5, Ek-7 ve Ek-9 sayılı listede yer alan ve 14 Aralık 2015 Pazartesi günü eğitime başlayıp uyum eğitimini kayıt yaptırdığı eğitim merkezinde tamamlayan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, uygulamalı eğitimlerine 28 Aralık 2015-19 Şubat 2016 tarihleri arasında daha sonra belirlenecek ceza infaz kurumunda devam edeceklerdir. 22 Şubat-18 Mart 2015 tarihleri arasında yarıyıl izinlerini kullandıktan sonra 21 Mart-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları eğitim merkezlerinde teorik eğitimlerine devam edeceklerdir.

b) Ek-2, Ek-4, Ek-6, Ek-8 ve Ek-10 sayılı listede yer alan ve 28 Aralık 2015 Pazartesi günü eğitime başlayan infaz ve koruma memurluğu öğrenci adayları, 28 Aralık 2015-18 Mart 2016 tarihleri arasında, uyum ve teorik eğitimlerini kayıt yaptırdıkları eğitim merkezinde tamamlayacaklardır. 21 Mart-01 Nisan 2016 tarihleri arasında yarıyıl izinlerini kullandıktan sonra 04 Nisan-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında uygulamalı eğitimlerine daha sonra belirlenecek ceza infaz kurumunda devam edeceklerdir.

Hizmet öncesi eğitim programının uygulamalı eğitimi; müdürlük teşkilatı olan ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilecek olup, uygulamalı eğitimleri süresince, konaklama imkânı sağlanmayacağından adayların bu duruma göre hazırlık yapmaları gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi, yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına iletilmesini; ayrıca ilgililere tebliğ edilmesini rica ederim.


Enis Yavuz YILDIRIM
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
 
EKLER:  
Ek-1, (Ankara Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(4 Sayfa)
Ek-2, (Ankara Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(4 Sayfa)
Ek-3, (İstanbul Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(4 Sayfa)
Ek-4, (İstanbul Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(4 Sayfa)
Ek-5, (Erzurum Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(6 Sayfa)
Ek-6, (Erzurum Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(5 Sayfa)
Ek-7, (Kahramanmaraş Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(6 Sayfa)
Ek-8, (Kahramanmaraş Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(5 Sayfa)
Ek-9, (Denizli Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(4 Sayfa)
Ek-10, (Denizli Eğitim Merkezine kayıt yaptıracak İKM öğrenci adaylarının isim listesi)(4 Sayfa)
Ek-11, "Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi" (1 Sayfa)
Örnek Doldurulmuş ''Müteselsil Kefil ve Müşterek Borçlandırma Senedi'' (1 Sayfa)
 
Eğitim Merkezi Adresleri ve İletişim:
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezi,
Dr.Besim Ömer Caddesi Numara:61 (06300) Keçiören -ANKARA Tel: 0312 339 64 44 – 339 33 30
 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ord.Prof.Dr.Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi,
Siyavuş Paşa Mahallesi çocuk Sitesi içi Bahçelievler-İSTANBUL (34188)
Tel: 0212 441 97 03
 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi,
Tortum Yolu üzeri Sağlık Meslek Lisesi Yanı,(25050) ERZURUM,
Tel : 0442 242 50 65
 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Kahramanmaraş Eğitim Merkezi,
Haydarbey Mahallesi Batı Çevreyolu Bulvarı No:212, (46050) KAHRAMANMARAŞ,
Tel : 0344 216 16 52
 
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi,
Aktepe Mah. 2390 Sok. No.4 Karşıyaka / DENİZLİ,
Tel: 0258 268 69 12- 13