17.09.2018 Ceza İnfaz Kurumu Müdür ve 2.Müdürleri ile Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcıları Mazeret Atama Sonuçları
14.09.2018 Bakanlık Atamalı Personelin (Ceza İnfaz Kurumu Müdür ve 2.Müdürleri ile Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcıları Hariç ) ve Taşra Atamalı Personelin Mazeret Atama Sonuçları
7.08.2018 Aile Birliği Mazeretine Dair Ek Duyuru
1.08.2018 Aile Birliği Mazereti Nedeniyle Atama Planlaması
10.07.2018 Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ve İkinci Müdürü ile Denetimli Serbestlik Müdürü ve Yardımcılarının Naklen Atamaları Sonuçları
29.06.2018 2018 Bakanlık ve Komisyon Atamalı Personelin İsteğe Bağlı Norm ve Atama (NAS) Sonuçları
26.06.2018 2018 Yılı İsteğe Bağlı Yer Değişikliklerine İlişkin Duyuru
22.06.2018 Ceza İnfaz Kurumu Kâtipliği Uygulama Sınavı Metinlerine İlişkin Duyuru
Duyuru Arşivi