İNSAN HAKLARI KURULU DENETİMİ

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun'un 11'inci maddesinde; a) İhlal İddialarını İnceleme Birimi;

1) Her türlü insan hakları ihlali iddialarını başvuru üzerine veya resen incelemek, araştırmak, değerlendirmek; bunların sonuçlarını ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara bildirmek ve takip etmek, sorumlu bulunanlar hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimde bulunmak.

b) İşkence ve Kötü Muameleyle Mücadele Birimi;

1) İşkencenin ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da cezaların önlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

2) Özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak; ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmek. Kamu kurum ve kuruluşları ile görevliler, bu tür ziyaretler sebebiyle gerekli yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır." ifadelerine yer verilmiştir.

Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurul üyeleri anılan kanun hükümleri uyarınca ceza infaz kurumlarımızı ziyaret ederek incelemelerde bulunmaktadır.

Öte yandan; 23 Kasım 2013 tarihli ve 25298 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İl Ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeli'in 12'nci maddesi uyarınca da anılan kurul üyeleri ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunmaktadır.

Ankara İnsan Hakları Kurulu

İstanbul İnsan Hakları Kurulu

İzmir İnsan Hakları Kurulu

Diyarbakır İnsan Hakları Kurulu