KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.” İfadelerine yer verilmiş olup, anılan hükümler uyarınca Kamu Denetçiliği Kurumu görevlileri ceza infaz kurumları ziyaret edilerek incelemelerde bulunmaktadır.    

http://www.ombudsman.gov.tr