CUMHURİYET SAVCILARININ DENETİMİ

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'ün 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasının;

a) "Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı; kurumun mevzuata göre yönetilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan haklarına uygun olarak yerine getirilmesini ister ve denetler. Görüş ve önerilerini denetleme defterine yazar, gerekli gördüğü durumlarda Bakanlığa bilgi verir.

b) Kurumda çalışan tüm görevliler Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısının istediği her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdür. " ifadelerine yer verilmiş olup ceza infaz kurumlarını anılan hükümler uyarınca Cumhuriyet savcıları ve müfettişler ziyaret ederek incelemelerde bulunmaktadırlar.